KALENDARIUM

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 
W RAJBROCIE

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4. września 2017 r., a kończą 22. czerwca 2018r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I półrocze - od 4. września 2017r. do 2. lutego 2018r.
II półrocze - od 5. lutego 2018r. do 22. czerwca 2018r.

III. Terminy I półrocza:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania do 2. stycznia 2018r. (wtorek)
(na miesiąc przed zakończeniem półrocza).
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23. grudnia do 31. grudnia 2018r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika - 26. stycznia 2018r. (piątek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze - 2. lutego 2018r. (piątek).

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 12. lutego do 25.lutego 2018 r.

V. Terminy II półrocza:

1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29. marca (czwartek)- 3. kwietnia 2018r.(wtorek)
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannych zachowania (na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego) - do 22. maja 2018r. (wtorek).
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) -
do 8. czerwca 2018 r. (piątek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny - 15. czerwca 2018r. (piątek).
5. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 27 - 31. sierpnia 2018r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 23.czerwca do 31.sierpnia 2018r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych będą: -
VIII. Egzamin zewnętrzny po III gimnazjum:
18. kwietnia 2018 godz. 9.00 część humanistyczna /środa/
19. kwietnia 2018 godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza /czwartek/
20. kwietnia 2018 godz. 9. 00 język nowożytny obcy /piątek/

IX. Pozostałe dni wolne od szkoły; 1. listopada 2017 (środa),
1. stycznia 2018 (poniedziałek),1. maja 2018 (wtorek), 3 maja 2018 (czwartek),
31. maja 2018 (czwartek).SPOTKANIA Z RODZICAMI


15. WRZEŚNIA (PIATEK) - ZEBR. RODZICÓW KLAS I-III PSP / I etap kształcenia / -
18 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) - ZEBR. RODZICÓW KLAS IV-VII PSP i II-III PG /II etap kształcenia -
20 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) - ZEBR. RODZICÓW
6 LUTEGO (WTOREK) - WYWIADÓWKA

II PÓŁROCZE
SPOTKANIA Z RODZICAMI

26 KWIETNIA (CZWARTEK) - ZEBR. RODZICÓW
21-22 MAJA (PONIEDZIAŁEK, WTOREK) - SPOTKANIA Z RODZICAMI ZAGROŻONYCH UCZNIÓW, KONSULTACJE
11 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) - ZEBR. RODZICÓW klasy II i VII PG
Konsultacje indywidualne z rodzicami przez cały rok organizowane będą w ustalonych wcześniej terminach (np. w rozmowie telefonicznej, poprzez ucznia, zeszyt kontaktów itp.) .Konsultacje indywidualne z rodzicami przez cały rok organizowane będą w ustalonych wcześniej terminach 
(np. w rozmowie telefonicznej, poprzez ucznia, zeszyt kontaktów itp.) .

       

 

 

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM ANTONINY PROROKOWEJ