KALENDARIUM

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Ewaluacje

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


KALENDARIUM

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3. września 2018r., a kończą 21. czerwca 2019r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
I półrocze - od 3. września 2018r. do 1.lutego 2019r.
II półrocze - od 4. lutego 2019r. do 21. czerwca 2019r.

III. Terminy I półrocza:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną
z zachowania do 20. grudnia 2018r. (czwartek) (na miesiąc przed zakończeniem półrocza).
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23. grudnia do 31. grudnia 2018r.
3. Termin poinformowania uczniów o stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika -
10. stycznia 2019r. (czwartek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze 11. stycznia 2019r. (piątek).

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 14 - 27.stycznia 2019 r.
V. REKOLEKCJE PARAFIALNE od 8 - 10. Kwietnia 2019r.

VI. Terminy II półrocza:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 - 23. kwietnia 2019r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu rocznym stopniem niedostatecznym z przedmiotu
i nagannym zachowania (na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego) - do 21. maja 2019r. (wtorek).
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika
(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) - do 7. czerwca 2019r. (piątek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny - 14. czerwca 2019r. (piątek).
5. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 26 - 31. sierpnia 2019r.

VII. FERIE LETNIE - trwają od 22 czerwca - 31.sierpnia 2019r.

VIII. Dodatkowe dni wolne
1. dla uczniów (IV - VIII) od zajęć dydaktycznych będą: 10-12 kwietnia 2019r. - egzaminy zewnętrzne,
2. dla uczniów (IV - VII i 3gim.) od zajęć dydaktycznych będą: 15 - 17 kwietnia 2019r. - egzaminy zewnętrzne

IX. Egzamin zewnętrzny po III gimnazjum:
10. kwietnia 2019 godz. 9.00 część humanistyczna /środa/
11. kwietnia 2019 godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza /czwartek/
12. kwietnia 2019 godz. 9. 00 język obcy nowożytny /piątek/

X. Egzamin zewnętrzny ósmoklasisty:
15. kwietnia 2019 godz. 9.00 język polski /poniedziałek/ - 120min
16. kwietnia 2019 godz. 9.00 matematyka /wtorek/ - 100min
17. kwietnia 2019 godz. 9. 00 język obcy nowożytny /środa/ - 90min

XI. Pozostałe dni wolne; 1. listopada 2018 (czwartek), 1. stycznia 2019 (wtorek),1. maja 2018 (środa),
3 maja 2018 (piątek), 20. czerwca 2018 (czwartek).


SPOTKANIA Z RODZICAMI

I półrocze
11. WRZEŚNIA (wtorek) godz. 1600 - ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I-III PSP
12.WRZEŚNIA (środa) godz. 160 - ZEBRANIE RODZICÓW KLAS IV-VIII PSP i III gim.
20.LISTOPADA (wtorek) - ZEBRANIE WYWIADOWCZE Z WYCHOWAWCĄ
29.STYCZNIA (wtorek) godz. 1600 - ZEBRANIE RODZICÓW

II półrocze
24.KWIETNIA (środa) godz. 1600 - ZEBRANIE RODZICÓW
21.MAJA (wtorek) - SPOTKANIA Z RODZICAMI ZAGROŻONYCH UCZNIÓW, KONSULTACJE
11.CZERWCA (Wtorek) - ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KL. VII

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wszystkimi nauczycielami w poszczególnych miesiącach,
w których nie ma zebrań wywiadowczych, odbędą się w każdy drugi piątek miesiąca, tj.:
12.10.2018r.,
14.12.2018r.,
08.02.2019r.,
08.03.2019r.,
14.06.2019r.
w godzinach od 1600 do 1700.

 

 

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II