PROJEKT EDUKACYJNY " W DZIECIĘCEJ KRAINIE"

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie zakończyła się realizacja II etapu projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szesnastego czerwca o godzinie 11.00 dzieci z klasy Ib zaprezentowały niektóre swoje umiejętności przed gośćmi zaproszonymi do szkoły. Całość prezentacji prowadziła wychowawczyni kl. Ib Aldona Koralewska. Na widowni zasiedli rodzice uczniów kl. Ib, uczniowie klas młodszych oraz ich wychowawcy. Gośćmi specjalnymi byli: Pan Tadeusz Klimek - Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Pani Maria Plewa Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rajbrocie.

     

Wystrój sceny przygotowany został przez uczniów i nauczyciela podczas ostatnich tygodni wspólnej pracy. Na scenie oprócz dekoracji zaprezentowane zostały również Ośrodki Zainteresowań związane z rozwijanymi przez uczniów inteligencjami wielorakimi (wg teorii  Howarda Gardnera). Obok sceny wyeksponowano niektóre pomoce dydaktyczne uzyskane przez szkołę dzięki udziałowi w projekcie.

Podczas występu pt. „W Dziecięcej Krainie” uczniowie w wykonanych przez siebie i rodziców strojach wcielali się w różne postaci ze znanych sobie bajek. Trzon inscenizacji oparty został na motywach opowiadań z książki „Nasza mama czarodziejka”. Oprócz umiejętności aktorskich dzieci zaprezentowały również swoje zdolności muzyczne, krótko opowiedziały o swoich ulubionych zajęciach oraz przedstawiły scenkę dotyczącą właściwego zachowania się podczas zabaw z rówieśnikami.

Na pamiątkę udziału w projekcie uczniowie otrzymali od wychowawczyni małe pacynki – myszki będące maskotkami projektu. Było to podziękowanie za ich zaangażowanie i wkład pracy podczas zajęć.

Na koniec Pan Wójt wręczył symboliczny „klucz” nauczycielowi, który od września br. będzie realizował III etap projektu z kolejnymi pierwszoklasistami.

   

Po występie zaproszeni goście wraz z uczniami klasy Ib udali się na słodki poczęstunek. W miłej atmosferze obejrzeli przygotowaną przez p. Aldonę Koralewską prezentację multimedialną przedstawiającą kronikę fotograficzną pracy uczniów związanej z podsumowanym właśnie projektem. W prowadzonych przy tej okazji rozmowach  podkreślano pozytywny wpływ prezentowanych działań na osiągnięcia najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Aldona Koralewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Rajbrocie